Sprekers

Moya De Feyter | Jason Hickel | Benedikte Zitouni | Sien Volders | Carolina Maciel de França | Tine Hens | Els Hertogen | Amina Belôrf | Olave Nduwanje | Luc Van Gorp | Gaea Schoeters | John Mussington | Line Algoed | Koen Schoors | …

Moya de Feyter

Moya De Feyter

Moya De Feyter schrijft poëzie, proza en theaterteksten. Ze debuteerde in 2018 met Tot iemand eindelijk. Een jaar later verscheen Massastrandingen, een caleidoscopische bundel waarin de destructie van onze leefomgeving centraal staat. In maart 2020 besloot ze een Nederlandstalige tak van Poets for the Planet op te richten. Zo begon het verhaal van de klimaatdichters. 

Jason Hickel

Jason Hickel

De Britse progressieve econoom Jason Hickel is economisch antropoloog en docent aan de London University College. Verder is hij ook auteur van The Divide en meer recent Minder is Meer (Less Is More). Hij schrijft regelmatig in The Guardian en Foreign Policy. Jasons onderzoek richt zich op mondiale ongelijkheid, politieke economie, post-ontwikkeling en ecologische economie. In zijn etnografische werk legt hij de focus op arbeidsmigratie en politiek in Zuid-Afrika.

Benedikte Zitouni

Benedikte Zitouni

Benedikte Zitouni is docent Sociologie en hoofd van CESIR (Centrum voor Sociologische Interventie en Onderzoek) aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel. In de media brengt ze regelmatig het perspectief van het ecofeminisme naar voor.

Sien Volders

Sien Volders

Sien Volders studeerde kunstgeschiedenis en antropologie. Haar debuutroman Noord (2017) werd lovend ontvangen door de pers en genomineerd voor meerdere prijzen, waaronder de Bronzen Uil en de ANV Debutantenprijs. In haar roman Oogst (2020) beschrijft ze het schrijnende lot van Oost-Europese arbeidsmigranten in de groententeelt in Italië. Met deze roman staat ze op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2021.

Caroline Maciel de França ⒸKarolina Maruczak

Carolina Maciel de França

Carolina Maciel de França is auteur. Ze werd geboren in Pernambuco (Brazilië), woonde in Nederland en studeerde in Antwerpen af als literair vertaler. Sinds 2007 is ze actief in de Vlaamse theaterwereld. In 2019 studeerde ze af aan het cultureel leiderschapsprogramma LinC Lage Landen en begon ze haar eigen multidisciplinaire kunstpraktijk. In 2020 verscheen haar eerste kort verhaal ‘Agatha’ in de bloemlezing AFROLIT. Moderne literatuur uit de Afrikaanse diaspora (uitgeverij Pluim).

Els Hertogen ⒸMies Cosemans

Els Hertogen

Els Hertogen is directeur van 11.11.11, de Koepel van Internationale Solidariteit. Van kindsbeen af is ze actief rond onrecht en ongelijkheid en een pleitbezorgster van internationale solidariteit. Van liefdadig naar rechtvaardig. 11 stemmen over de toekomst van internationale solidariteit is haar eerste boek (LannooCampus, 2021). 

Olave Nduwanje

Olave Nduwanje

De in Burundi geboren Olave Nduwanje identificeert zich als een non-binaire trans-femme. Ze is auteur, jurist en activist (anti-racisme, LGBTQI+ rechten, anti-kapitalisme, gehandicaptenrechten, anti-ecocide, etc.). Nduwanje heeft literaire bijdragen geleverd aan de volgende titels: Zwart-Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen (2018), De Goede Immigrant (2020) en Being Imposed Upon (2020).

Amina Belôrf

Amina Belôrf

Amina Belôrf staat op de planken en schrijft poëzie en proza. Ze is maatschappelijk werkster en columniste. Maandelijks schrijft ze voor Mo* over de wereld rondom haar. Haar poëzie verscheen o.a in de Poëziekrant, DW B magazine en Het Liegend Konijn. Sinds 2019 tourt ze rond met de poëtische voorstelling ‘Atlas – Antwerpen (retour)’, over de levenswandel van haar vader. Ze debuteerde met Zonder het licht te breken (Epo, 2020). 

Tine Hens

Tine Hens

Tine Hens is historica, journaliste en auteur van Het is allemaal de schuld van de Chinezen! (EPO, 2021). In dit even speelse als ernstige boek klopt Tine Hens, vertrekkend van tien dooddoeners over het klimaat, aan bij allerhande klimaatwetenschappers. Een zelfhulpboek bij klimaatverwarring. Eerder verscheen van haar hand ook Het Klein Verzet (EPO, 2015).

Luc Van Gorp ⒸKarel Hemerijckx

Luc Van Gorp

Luc Van Gorp studeerde verpleegkunde, filosofie, theologie en management en dit respectievelijk aan de KUL, Oxford University en Vlerick Management School. In 2015 werd hij aangesteld tot voorzitter van CM, en transformeert hij deze naar een moderne organisatie die erop gericht is om zorg te dragen voor mensen, waarde gedreven en vanuit een diep respect voor de menselijke kwetsbaarheid. Hij bracht dit jaar zijn boek Mensenmaat. Een pleidooi voor imperfectie uit (uitgeverij Pelckmans).

Gaea Schoeters ⒸSebastien-Van-Malleghem

Gaea Schoeters

Gaea Schoeters schrijft romans, theaterteksten en operalibretto’s. Als auteur debuteerde ze met het reisboek Meisjes, moslims en motoren, daarna volgden de romans De kunst van het vallen en Zonder Titel #1. Recent verschenen van haar o.a. de Kate Tempest-vertaling Tiresias (Toneelhuis/Poëziecentrum) en de roman Trofee (Querido), dat een ode is aan de wilde natuur en een scherpe kritiek op onze omgang met Afrika.

John Mussington

John Mussington

John Mussington helpt het publieke bewustzijn over natuurbehoudskwesties te vergroten, hij brengt ideeën en zorgen naar de grotere mediakanalen in Antigua en Barbuda, hij pleit voor het formuleren van overheidsbeleid in Barbuda, hij is een leider in organisaties op het eiland, zoals de Barbuda Farming Co-Op en de Barbuda Land Rights Committee. Mussington zet zich actief in voor de bewustwording van vraagstukken op het gebied van grondstoffenbeheer, hij bevordert en ontwikkelt actief beleid dat gericht is op het behoud van de natuurlijke en bebouwde omgeving. 

Line Algoed

Line Algoed

Line Algoed is een stedelijk antropologe gespecialiseerd in participatieve stadsplanning, betaalbare huisvesting, en gemeenschapsontwikkeling. Ze is verbonden aan Cosmopolis, het Centrum voor Stedelijk Onderzoek aan de VUB, waar ze collectieve vormen van grondbezit bestudeert in Latijns-Amerika en de Caraïben, met een focus op Puerto Rico en Antigua & Barbuda. Zij werkt samen met de Caño Martín Peña Community Land Trust in Puerto Rico aan internationale uitwisselingen tussen gemeenschappen die betrokken zijn bij de strijd om land. Ze is mede-redacteur van het boek “On Common Ground: International Perspectives on the Community Land Trust”.

Koen Schoors

Koen Schoors

Koen Schoors is een Belgisch econoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij is gerankt in de top 10% in de IDEAS top van economen wereldwijd. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen omvatten het bank- en financiewezen, bedrijfsfinanciering en buitenlandse directe investeringen. Hij is directeur van CERISE (Centrum voor Russische Internationale Socio-politieke en Economische studies) en houdt zich bezig met bedrijfsherstructurering, zowel op academisch als op praktisch vlak. Verder is hij een expert op het vlak van economische crisissen.

 

Anne Berquin

Anne Berquin

Anne Berquin werkt in de UCL St Luc University Clinics, waar zij het Interdisciplinair Centrum voor Complexe Pijn coördineert. Deze activiteit van het begeleiden van mensen die lijden aan chronische pijn maakt haar bijzonder gevoelig voor de vragen die worden opgeroepen door een steeds meer technische en orgaangerichte geneeskunde. Tegelijkertijd heeft haar bezorgdheid voor ecologische en milieukwesties ertoe geleid dat zij zich is gaan interesseren voor de transitionele stadsbeweging en permacultuur. Dit heeft haar ertoe gebracht zich bewust te worden van de milieu-impact op gezondheid, en zich vervolgens verder te verdiepen in de vragen die hieruit voortvloeien – en die vaak samenvallen met die welke voortvloeien uit haar klinische praktijk..

Ⓒ Benedicte Roscot

Malcom Ferdinand

Malcom Ferdinand is milieu-ingenieur aan het University College London en doctor in de politieke filosofie aan de Université Paris Diderot. Hij is nu onderzoeker aan het CNRS (IRISSO/Universiteit Paris Dauphine). Op het kruispunt van politieke filosofie, postkoloniale theorie en politieke ecologie, richt zijn onderzoek zich op de Zwarte Atlantische Oceaan en in het bijzonder de Caraïben. Hij onderzoekt de relaties tussen de huidige ecologische crises en de koloniale geschiedenis van de moderniteit. Onlangs publiceerde hij een boek gebaseerd op zijn proefschrift getiteld A Decolonial Ecology: Thinking of Ecology from the Caribbean World..

Kopano Maroga (c) Louis Kerckhof

Kopano Maroga

Kopano Maroga (die/hun) is performancekunstenaar, schrijver, cultureel werker en mede-oprichter-directeur van de kunstenorganisatie ANY BODY ZINE. Die woont momenteel in Brussel, België en werkt als curator en gastdramaturg in Kunstencentrum Vooruit in Gent, België. Hun debuut bloemlezing van poëzie, Jesus Thesis and Other Critical Fabulations, werd uitgebracht door uHlanga press in december van 2020. Die gelooft niet dat liefde ons zal redden, maar wel in de kracht van liefde als een wapen van massabouw.

Ⓒ Erwin Senden

Mieke Vogels

Mieke Vogels was van 1999 tot 2003 Vlaams minister van welzijn, gezondheid, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking. En vervolgens tot 2014 Vlaams volksvertegenwoordiger, lid van de commissie welzijn volksgezondheid en gezin en van de commissie wonen. Sinds 2018 is zij Voorzitter bij GroenPlus en lid van de federale adviesraad voor ouderen (FAVO).

Kopano Maroga (c) Louis Kerckhof

Annabelle Van Nieuwenhuyse

Annabelle Van Nieuwenhuyse is de gastvrouw van Ecopolis. Ze werkt al vele jaren als journaliste en moderator, met een voorkeur voor artistieke en culturele evenementen. Met haar vereniging Point.Five wenst ze een positieve invulling te geven aan de volgende generatie wereldburgers die Brussel rijk is. Dat doet ze ondermeer door wekelijks samen te komen met jonge adolescenten die nood hebben aan persoonlijke ondersteuning en coaching.

Eric Boydens

Eric Boydens

Eric Boydens is arts, nu vooral hofarts in de beweging naar eigen en gemeenschappelijke transitie waarbij hij een plek creëert (de Droomgaard) van ontmoeting, inspiratie en verdieping. Op zoek naar artsen die kijken als tuinman, en tuinmannen die de erosie van de grond herstellen, en coaches die dit proces faciliteren. Natuur en Gezondheid zijn hier onlosmakelijk verbonden.

 

Kopano Maroga (c) Louis Kerckhof

Louis De Jaeger

Eco-entrepreneur Louis De Jaeger heeft vijf jaar lang de wereld rondgereisd. Tijdens zijn reizen is hij in contact gekomen met verschillende wereldproblemen, gaande van de teloorgang van natuur tot ondervoeding. Hopeloos op zoek naar oplossingen heeft hij een passie voor duurzaam ondernemen ontdekt. Hij verdiepte zich onder andere in natuurlijke landbouw, landschapsontwerp, hernieuwbaar bouwen, en transport. Terug in België richtte hij verschillende bedrijven, organisaties en campagnes op om zo’n groot mogelijke positieve impact in de wereld te maken.

Eric Boydens

Lidia Paz

Lidia Paz is agronoom en milieudeskundige en is verantwoordelijk voor het werk rond voedselsoevereiniteit en agro-ecologie van de Boliviaanse NGO CENDA. Ze begeleidt onder meer inheemse gemeenschappen bij het opzetten van een zaadbank van inheemse groenten en aardappelsoorten. Biodiversiteit in de praktijk. De zaadbank beschermt de boeren tegen de agressieve aanpak van de agro business die hen hybride zaden, kunstmest en pesticiden opdringt. Vanuit haar overtuiging en praktijkervaring reflecteert ze over een zorgzame samenleving die in harmonie leeft met de natuur.
Kopano Maroga (c) Louis Kerckhof

Marie-Monique Franssen

Marie-Monique Franssen is als medewerker verbonden aan Denktank Oikos. Daarnaast is ze co-auteur van Het ecologisch kompas (EPO, 2020) en Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme als inspiratiebron (EPO, 2021). Ze is master in de culturele antropologie.

Eric Boydens

Lies Vandemaele

Lies Vandemaele is bestuurder bij Natuurpunt, actief als vrijwilliger bij Natuurpunt Kortrijk en Natuurpuntkoepel. Daarnaast heeft ze ook een hart voor de jeugdzorg. Ze begeleidde jongeren in de forensische jeugdpsychiatrie, werkte voor Integrale Jeugdhulp en nu is ze directeur van Centrum voor Integrale Gezinszorg Nestel. Een fijne en gezonde werkomgeving creëren is haar dada.

Kopano Maroga (c) Louis Kerckhof

Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester is algemeen directeur van Familiehulp, een organisatie voor thuiszorg, sociale economie en kinderopvang met 13.000 medewerkers actief in Vlaanderen en Brussel. Familiehulp is een actieve sociale en duurzame onderneming. Daarnaast is zij ook voorzitter van Zorggezind, de koepelorganisatie van de gezinszorg en voorzitter van Odisee Hogeschool.

Eric Boydens

Jan Hochadel

Jan Hochadel is een American Federation of Teachers vice-voorzitter, verkozen in 2016, en voorzitter van AFT Connecticut sinds 2015. Als AFT-vicevoorzitter is ze voorzitter van het Democracy Committee van de Executive Council, lid van de Climate Justice Task Force, en voorzitter van de werkgroep Career Tech Education. Sinds 2019 is ze lid van de Public Services International Executive Board, en medevoorzitter van de regio Inter-Amerika.

Tickets

Contacteer ons

13 + 14 =