Programma Kaaitheater

Ben je op Ecopolis? Vergeet niet je essay ‘Voor wie willen we zorgen?’ te kopen op de Oikos-stand aan de unieke voordeelprijs van 5 euro!

Theaterzaal

Om een diversiteit aan genres te programmeren, bracht vorig jaar Yousra Benfquih tussen elk gesprek slam poetry. Daarom programmeren we ook dit jaar opnieuw poëzie, waarvoor we samenwerken met de klimaatdichters. Initiatiefneemster Moya De Feyter en collega dichteres Amina Belörf verzorgen samen poëtische intermezzo’s in de grote zaal alsook een poëziekamer in het Forum (zie verder).

 

}

11:00 – 12:30

Een economie die zorgt voor mens en planeet

De coronacrisis zet de bestaande realiteit nog sterker in de verf, de baten en lasten van onze economie zijn ongelijk verdeeld. We dragen noch zorg voor iedereen, noch voor onze levende aarde. Hoe ziet een economie eruit die streeft naar een goed leven voor iedereen op aarde, binnen de grenzen van de planeet? Een panelgesprek over de economie die we nodig hebben met Jason Hickel, Sien Volders en Koen Schoors.

Meer info

 • Jason Hickel, is als economisch antropoloog verbonden aan Goldsmiths, University of London. Zijn meest recente boek is Less is More, een opmerkelijk synthese van het ecologisch en het dekoloniseringsperspectief;
 • Sien Volders, beloftevolle schrijfster met een heldere maatschappij-analyse, in haar roman Oogst beschrijft ze het leven van uitgebuite arbeidsmigranten in het Europa van vandaag;
 • Koen Schoors is Belgisch econoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent.

}

12:30 - 13:45

Care in de kunsten: hoe een choreografische praktijk ook een zorgpraktijk kan worden

Jija Sohn, Lucy Wilke en Julia Reist, alle drie deel van het team rond het project Lands of Concert, introduceren en demonstreren hun manier van werken op basis van het CARE-principe, dat focust op het radicaal erkennen van diversiteit en acceptatie. Ze vertrekken vanuit hun verschillende lichamen die allemaal iets anders nodig hebben. Door gebruik te maken van beweging, muziek en woord, ontwikkelden ze een protocol voor een spel van geven en ontvangen van zorg. Een uitnodiging om nieuwe denkpatronen te ontdekken over lichamelijke integriteit, grenzen en mogelijkheden.

 

}

13:45 – 15:15

Het zorghuis van de toekomst

Met de coronacrisis ligt de vraag op tafel: is onze zorg goed georganiseerd? Heeft iedereen toegang? Hoe zit het met de verhouding tussen eerstelijns zorg en preventie, tegenover de curatieve hoogtechnologische? Wie wil er oud worden in een grootschalig woonzorgcentrum? En wat als we de gezondheid van mensen verbinden met die van de planeet. Een meer dan actueel gesprek met Anne Berquin, Jan Hochadel (online), Mieke Vogels en Luc Van Gorp (online).

Meer info

 • Anne Berquin, professor verbonden aan Cliniques universitaires van het UCL, hanteert een holistische benadering van zorg. Ze pleit voor onthaaste samenleving zonder milieuvervuiling die minder zieken zal tellen;
 • Jan Hochadel is verbonden aan AFT: Amerikaanse federatie van mensen die werken in onderwijs alsook verplegend en ander zorgverlenend personeel. Zij zal het hebben over COVID en de rol van frontline workers, de link met het klimaatbeleid en waarom care jobs ook green jobs zijn – i.h.k.v. de plannen van de nieuwe Biden-administratie in de VS.
 • Mieke Vogels is gewezen Vlaams minister van welzijn, auteur van o.m. Het welzijnsbeleid in Vlaanderen en pleitbezorger van kleinschalige zorg in de wijken
 • Luc Van Gorp (online) is voorzitter van CM, en auteur van Een pleidooi voor imperfectie
 
}

15:15 – 15:30

Essay door Carolina Maciel de França

Carolina Maciel de França, auteur, dramaturge en theatermaker, schreef in opdracht van Passa Porta voor Ecopolis een essay over zorg.

}

15:30 – 17:00

De idylle achterna. Neokolonialisme vermomd als liefdadigheid

Wat kunnen we leren over de concepten van zorg voor de aarde en de natuurlijke wereld van degenen die niet alleen nu het meest getroffen worden door klimaatverandering, maar ook historisch geconfronteerd werden met westers-koloniale concepten van eigendoms- en exploitatierecht?

Met: Olave Nduwanje, John Mussington (online), Gaea Schoeters, Malcom Ferdinand en Line Algoed.

Meer info

Olave Nduwanje (schrijfster, jurist en activist, auteur in ZWARTAfro- Europese literatuur uit de Lage Landen, en De Goede Immigrant (2020) interviewt hiervoor 

 • John Mussington (online) -  community leader, onderwijzer en klimaatactivist van het Caribische eiland Barbuda, waar na de verwoestende orkaan Irma projectontwikkelaars en sterren als Robert De Niro die dromen van een private resort, er alles aan doen om de eigendomsrechten van de lokale bevolking te privatiseren. John vertelt over de strijd van de kleine eilandgemeenschap om de collectieve hulpbronnen te beschermen tegen het rampenkapitalisme. 

Daarna verbreedt het gesprek zich met de inbreng van:

 • Gaea Schoeters. In haar roman Trofee, over de westerse man die gaat jagen in Afrika, stelt deze bevlogen schrijfster indringende ethische vragen over postkolonialisme; 
 • Malcom Ferdinand voert onderzoek naar de relaties tussen de huidige ecologische crises en de koloniale geschiedenis van de moderniteit.
 • Line Algoed, als stedelijk antropoloog verbonden aan Cosmopolis (VUB), bestudeert collectieve vormen van landeigendom in Latijns Amerika en de Caraïben 

 

}

17:00 – 18:00

Slotdebat: op weg naar een zorgzame samenleving

Hoe kunnen we het verband zien tussen de verschillende vormen van uitsluiting en uitbuiting. En hoe kan omgekeerd een zorgethiek, zoals onder meer ecofeministen die ontwikkelen, leiden tot een houding die de wereld herstelt en beschermt?

Met: Benedikte Zitouni, Kopano Maroga, Els Hertogen en Lidia Paz (online).

Meer info

 • Benedikte Zitouni, doceert als sociologe aan de Université Saint-Louis in Brussel. Ze is experte ecofeminisme en schreef een boek over de toekomst van stadslandbouw in Brussel;
 • Kopano Maroga is dramaturg en programmator bij Kunstencentrum Voo?uit en auteur van de publicatie I don’t know if we’re winning;
 • Els Hertogen, directrice 11.1.11 en samenstelster van Van liefdadig naar rechtvaardig. 11 stemmen over de toekomst van internationale solidariteit
 • Lidia Paz (online) is verbonden aan de Boliviaanse ngo Cenda, die onder meer strijdt voor het behoud van de enorme diversiteit aan zaden in eigendom van de lokale boerengemeenschappen.

Forum

}

11:00 - 12:30

De Gezondheidsambassadeurs

Met het project Gezondheidsambassadeurs organiseert FMDO gratis vormingen over gezondheid, een gezonde levensstijl, de ziekenzorg en preventie van kanker. Aan de hand van een educatieve toolkit geven gemotiveerde burgers deze kennis door in hun moedertaal. Zo bereiken ze groepen die minder eenvoudig toegang hebben tot deze informatie. We nodigen je uit om het project Gezondheidsambassadeurs beter te leren kennen en zelf het spel te ontdekken. 

 

}

12:30 – 13:45

Zorgpersoneel en de klimaatcrisis

Zorgpersoneel wordt vandaag al geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering: extreme hitte, slachtoffers door noodweer maar ook nieuwe ziektes en op termijn ook sociale ontwrichting. De nood zal stijgen aan meer en andere zorg in vaak moeilijke werkomstandigheden. Hier moet de zorgsector zich op voorbereiden. In een context van hoge werkdruk, personeelstekort en verouderde gebouwen, is dit niet evident. Toch maken werknemers, werkgevers en vakbonden vandaag op veel plaatsen in de zorg al een positief verschil als het gaat om klimaatadaptatie. Reset.Vlaanderen ging deze zomer in gesprek met heel wat betrokkenen. Dit resulteerde in een gids die rond de COP wordt gelanceerd in vijf talen, met dank aan ITUC. Meer achtergrond info vind je hier.

Een debat met Dries Goedertier (adviseur studiedienst ACOD), Ann Demeulemeester (algemeen directeur Familiehulp), Lies Vandemaele (Natuurpunt) gemodereerd door Vanya Verschoore (coördinator Reset.Vlaanderen).

 

}

14:00 - 15:30

Poëziekamer: de klimaatdichters

Met o.m. Moya De Feyter en Amina Belorf.

}

15:30 – 17:00

Het Boekenforum

Jan Mertens gaat in gesprek met auteurs van inspirerende ecoboeken:

Living: Trage Tafels

}

13:45

Curator Philsan Osman

Philsan Osman studeert Afrikaanse Talen en Culturen aan Universiteit Gent, komt uit Somalië en is aspirant schrijfster, activist en community builder.

This slow discussion will be a curated safe space for participants to engage in a long-form dialogue and open-ended conversation based on the booklet: ‘Voor wie willen we zorgen?: Ecofeminisme als inspiratiebron’. We hope to create a stimulating environment to think and discuss about the ethics of care as one grounded in relationships, in the importance of everyone having a voice, being listened to carefully (in their own right and on their own terms) and heard with respect. We will try to understand why the ethics of care is still embattled in society today, why do we need to reprioritise ideas of and on care? Everyone is invited to engage with each other on their visions and versions of care. The session will then be followed by bodywork as aftercare (eg. breathing exercises, stretching etc) to help solidify the connections between self and the self, self and the fellow participant and ultimately towards self and the world we live in. All are welcome!

}

15:30

Ongelijke zorgarbeid: een dagelijkse strijd

Uitgeput thuiskomen van het werk, onderweg bedenken welk gezond receptje je nu weer ineen zou flansen, snel-snel langs de winkel, de was uithalen, de groenten snijden en terwijl het potje op het vuur staat de kinderen helpen met het huiswerk. ‘Zorg’ is een tastbaar en alledaags gegeven. Welke plaats heeft het in ons steeds drukkere leven? Waarom werkt in de praktijk 42% van de Belgische vrouwen deeltijds, om de -vaak onzichtbare en ondankbare- zorgtaken op zich te nemen? Hoe kunnen mannen hun zorgende rol opeisen?

Meer info

Aan deze tafel wisselen we persoonlijke zorgervaringen uit en leggen we de vastgeroeste patronen, ongelijke verhoudingen en maatschappelijke verwachtingen bloot. We denken na over een alternatief evenwichtig en gendergelijk samenlevingsmodel.

Inleiding door Sarah De Coster, expert gender en diversiteit bij Femma Wereldvrouwen

 

}

17:00

Het Werk dat (Weer) Verbindt: Experimenteren met collectieve rouwcirkels

Velen ervaren verdriet en angst door de klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit, gebroken connecties met de natuurlijke omgeving, enz. – gevoelens die misschien nog acuter zijn geworden na een intense dag Ecopolis. Daarom willen organisator Irma Emmery en facilitator Lut De Naeyer het evenement afsluiten met een Trage Tafel waar deze emoties van rouw erkend kunnen worden, maar ook gecollectiviseerd: het is immers belangrijk om rouw uit de privésfeer te halen en er een gedeelde ervaring van te maken die kan dienen als een vruchtbare grond voor hernieuwde hoop, connectie met anderen, en daadkracht.

Meer info

Het model dat zal gevolgd worden om deze rouw- en helingcirkel te faciliteren is Joanna Macys ‘Het Werk dat (Weer) Verbindt (The Work That Reconnects), dat op vier stappen berust: 1) dankbaarheid, 2) erkenning van de rouw, 3) met nieuwe ogen kijken naar de rouw, 3) daadkracht (her)vinden. De cirkel zal verlopen volgens een aantal protocollen (een soort ‘etiquette’) die uitgelegd zullen worden aan het begin van de sessie. Respect, actief luisteren en empathie staan centraal in deze Trage Tafel.

We kozen ervoor om de groep klein te houden om zo de nodige intimiteit te verwelkomen. Er is daarom een inschrijvingslimiet van 18 personen, waarbij geldt dat de eerste inschrijvingen voorrang krijgen. We gaan ervan uit dat wie zich inschrijft ook effectief aanwezig is. Mochten er toch participanten op voorhand annuleren, wordt anderen alsnog de kans gegeven om deel te nemen. We verwelkomen zowel mensen die al ervaring hebben met (allerlei soorten) cirkels als mensen die hier helemaal (nog) niet in thuis zijn. Van enig belang is een open geest. We hopen je daar te zien.

Bestel tickets

Contacteer ons

8 + 9 =