Select Page

Sommige mineralen zijn ‘hot’ in de geopolitiek. Staten en bedrijven haasten zich om de aanvoer van grondstoffen voor groene technologieën zoals batterijen, zonnepanelen en windmolens veilig te stellen. Naar aanleiding van de schaarste aan grondstoffen in de afgelopen jaren onderhandelt de EU over een wet “Kritieke Grondstoffen”. Hiermee wil ze de afhankelijkheid van landen als China verminderen.

Maar stelt het EU-beleid ook onze voortdurende honger naar natuurlijke hulpbronnen ter discussie? Deze sessie zal dieper ingaan op een aantal ongemakkelijke vragen over de sociale en ecologische gevolgen van het Europese grondstoffenbeleid, mondiale rechtvaardigheid inzake hulpbronnen en planetaire grenzen, met deskundigen uit het maatschappelijk middenveld uit Europa en het Zuiden van de wereld.