Select Page

Ce que nous savions alors

In 1972 verscheen het eerste alarmerende rapport van de Club van Rome. Hoe komt het dat – met alles wat we toen al wisten – de bladeren precies vijftig jaar later in augustus al van de bomen vielen? Op welke manier komt klimaatkennis tot stand en hoe wordt die...

La résistance comme source d’espoir

In plaats van moedeloos toe te kijken, komen heel wat mensen in verzet. Op verschillende wijzen klagen ze gebrek aan doortastend sociaalecologisch beleid aan. De ongelijkheid stijgt en de klimaatontwrichting is aan de gang. De regering voor de rechter dagen,...

Le nouveau colonialisme vert

Sommige mineralen zijn ‘hot’ in de geopolitiek. Staten en bedrijven haasten zich om de aanvoer van grondstoffen voor groene technologieën zoals batterijen, zonnepanelen en windmolens veilig te stellen. Naar aanleiding van de schaarste aan grondstoffen in...

L’ESPOIR, C’EST AGIR

Na een volle dag Ecopolis, met ruimte voor verschillende vormen van kennis, activisme en hoopvolle initiatieven in relatie tot de ecologische crisis, focust het laatste panelgesprek op actieve hoop, klimaatverdriet en verzet. Hoe ga je om met bezorgdheid om het...

What we knew already then

In 1972 verscheen het eerste alarmerende rapport van de Club van Rome. Hoe komt het dat – met alles wat we toen al wisten – de bladeren precies vijftig jaar later in augustus al van de bomen vielen? Op welke manier komt klimaatkennis tot stand en hoe wordt die...