De gele hesjes tonen dat oplossingen voor de ecologische crisis enkel slagen als alle groepen er zich kunnen achter scharen. Een hele opgave in gefragmenteerde landen met kloven tussen stad en platteland, generaties, groepen met verschillende inkomens en achtergronden. Een thema waarmee Elvis Peeters vertrouwd is, die in zijn laatste roman De ommelanden op beklemmende wijze de realiteit van onze samenleving in beeld brengt. Ook hier past de dialoog met de klimaatgeneratie, ditmaal Stijn Warmenhoven die de eerste klimaatstaking in Nederland organiseerde. En hoe kijkt Mariyam Safi, oprichtster van Students for Climate en als tiener naar hier gevlucht vanuit Afghanistan hiernaar?