Sprekers

Jan Rotmans | Warda El-Kaddouri | Yousra Benfquih
Dirk Draulans | Ine Renson | Koen Vanmechelen
Anuna De Wever | Olivier De Schutter | Eva Meijer Marjolein Visser | Hans Van Dyck | Tom Bauler Hendrik Schoukens | Myriam Dumortier
Lisa Tostado | Els Vervloesem | Dirk Holemans
Christine Van Acker | Paul Demets | Louis De Jaeger
Ignace Schops | Glenn Deliège | Liesl Vanautgaerden
Lara Klaassen | Stijn Neuteleers | Tim Vekemans
Leonida Odongo

Dirk Draulans

Dirk Draulans is doctor in de biologie en een gekend ornitholoog. Als redacteur bij Knack schrijft hij over prangende kwesties zoals het illegale gebruik van hormonen in de veeteelt, en over milieucatastrofen zoals de verdwijning van de wouden wereldwijd. Draulans schreef zestien boeken, waaronder romans en reisverhalen zoals ‘De Mens van Morgen’, over zijn reizen op zoek naar de bedreigde bonobo in het evenaarswoud van Congo.

Jan Rotmans

Jan Rotmans is een Nederlandse scientivist, een gepassioneerde en rebelse wetenschapper en een autoriteit op het gebied van transities. Daarbij onderzoekt hij niet alleen de kanteling van de samenleving, maar speelt hij er ook een actieve rol in. Door het oprichten van ICIS, Urgenda, DRIFT, Nederland Kantelt en het mee oprichten van Zorgeloos, wil hij de transitie versnellen. Met zijn kennis wil hij graag de spelregels opstellen hoe deze transitie gerealiseerd kan worden en friskijkers en dwarsdenkers uit alle hoeken van de maatschappij bijeen brengen om op creatieve wijze samen het kantelpunt te bereiken.

Warda El-Kaddouri

Geboren in 1990, opgegroeid in West-Vlaanderen, sinds 2016 wonend in Amsterdam. Warda heeft twee Master-studies afgerond: Engelse en Duitse Taal-en Letterkunde aan de Universiteit Gent/Westphälische Wilhelmsuniversität Münster en European Studies aan de KU Leuven. Ze was VN-jongerenvertegenwoordiger, toen ze ging onderhandelen en speechen bij de VN in New York. De afgelopen vier jaar werkte ze als onderzoeker aan de Universiteit Gent, waar ze in 2019 succesvol haar proefschrift over religie en identiteit in Duitse literatuur heeft afgrond. Sinds 2020 is ze redacteur bij De Groene Amsterdammer.

Koen Vanmechelen

De Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen (1965) is als internationaal befaamde, interdisciplinaire kunstenaar een van de meest veelzijdige denkers van zijn tijd. Hij plaatst zichzelf aan de samenvloeiing van kunst, natuur, wetenschap, filosofie en gemeenschap. Als eeuwige migrant trekt hij de wereld rond zoekend naar antwoorden op fundamentele vragen over de tijdloze maar hyper-actuele thema’s als identiteit, bioculture diversiteit, globalisering en mensenrechten. 

Olivier De Schutter

Olivier De Schutter is hoogleraar internationaal recht en mensenrechten aan de UC Louvain. Momenteel is hij speciaal rapporteur bij de Verenigde Naties voor extreme armoede en mensenrechten, alsook lid van het VN comité voor economische, sociale en culturele rechten en co-voorzitter van het Internationale Expertenpanel voor duurzame voedselsystemen (IPES-Food). Van 2008 tot 2014 was hij speciaal rapporteur bij de VN voor het recht op voedsel.

Anuna De Wever

Anuna De Wever is een Belgische klimaatactiviste. Samen met Kyra Gantois riep ze in januari 2019 scholieren via sociale media op om te demonstreren voor het klimaat. Sindsdien vonden op donderdagen een hele reeks schoolstakingen plaats. Anuna werd hierbij de belangrijkste spreekbuis van deze beweging. Inmiddels loopt ze stage bij de groene fractie in het Europees Parlement.

Hans Van Dyck

Hans Van Dyck is professor Gedragsbiologie aan de UCL. Hij is er tevens hoofd van het Laboratorium Gedragsecologie en Natuurbehoud van het Earth & Life Institute. Hij tracht het gedrag van dieren in een wereld op mensenmaat te begrijpen. Naast doceren, onderzoek opzetten en publiceren in de internationale vakliteratuur, is hij ook columnist voor EOS en MO*, en een regelmatige gast op radio en televisie.

Yousra Benfquih

Yousra Benfquih is doctor in de rechten en de valorisatiecoördinator van het Hannah Arendt Instituut voor Diversiteit, Stedelijkheid & Burgerschap. Daarnaast koestert ze een grote liefde voor woord: ze is schrijfster, columnist en spoken word artiest. Het is in die laatste hoedanigheid dat ze de beschouwingen tijdens Ecopolis zal vangen in ter plekke tot stand komende gedichten.

Eva Meijer

Nederlands schrijver en filosoof Eva Meijer werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen rond agency (= het vermogen om te handelen) van dieren in het Antropoceen. In april 2020 verscheen haar jongste roman De nieuwe rivier, een magisch-realistisch moordmysterie. Eerder schreef ze o.a. Het schuwste dier (2011) – genomineerd voor de Academica Literatuurprijs en de Gouden Boekenuil –, en When animals speak: Towards an interspecies democracy (New York University Press, 2019).

Tom Bauler

Tom Bauler is ecologisch econoom. Hij bekleedt de leerstoel “Milieu & Economie” aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en begeleidt een team van onderzoekers rond beleidsaspecten en economische ecologie op het gebied van milieupolitiek. Tom Bauler was visiting research fellow aan Harvard University in de VS.

Els Vervloesem

Els Vervloesem is architect, stedenbouwkundige, onderzoeker en partner bij Architecture Workroom Brussels. In haar onderzoek focust zij op het complexe samenspel tussen stedenbouw en bottom-up stadsontwikkelingsprocessen, met bijzondere aandacht voor migratie en de bijbehorende in- en uitsluitingsprocessen. Els wil via haar werk actief bijdragen aan het in de praktijk vertalen van noodzakelijke veranderingsprocessen. 

Myriam Dumortier

Myriam Dumortier is landbouwkundig ingenieur en doctor in de landbouwwetenschappen. Ze is gastprofessor bos- en natuurbeleid aan de Universiteit Gent, en schrijft regelmatig opiniestukken voor o.a. Knack en Oikos Tijdschrift.


Hendrik Schoukens

Hendrik Schoukens is milieujurist en auteur. Sinds 2012 is verbonden aan de vakgroep Publiekrecht van de Universiteit Gent als doctoraatsassistent alwaar hij onderzoek doet naar de wettelijke kant van habitatherstel. Hij schrijft regelmatig rake opiniestukken voor o.a. Oikos Tijdschrift. Sinds 2019 is hij Schepen voor Groen in Lennik.

Lisa Tostado

Lisa Tostado is sinds November 2019 hoofd van het internationale klimaat-, energie- en landbouwprogramma van de Europese afdeling van de Heinrich-Böllstichting. Ze is verantwoordelijk voor thema’s die de coherentie van Europees beleid inzake duurzame ontwikkeling onderzoeken, en in het bijzonder hun impact op ontwikkelings- en opkomende landen.


Dirk Holemans

Dirk Holemans is coördinator van Oikos Denktank, en auteur en redacteur van het nieuwe boek ‘Het Ecologisch Kompas’. Eerder publiceerde hij o.a. ook Vrijheid & Zekerheid: naar een sociaal-ecologische samenleving (EPO, 2016). Hij is als doctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Christine Van Acker

Christine Van Acker is auteur. Haar jongste boek L’en vert de nos corps (L’Arbre de Diane, 2020) is een poëtische ontdekkingstocht door de plantenwereld, heen en weer slingerend tussen het intieme en het wetenschappelijke. (foto: Thierry Van Roy)

Paul Demets

Vier jaar lang observeerde Paul Demets als officieel aangestelde plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen planten, dieren en mensen en dacht hij na over onze omgang met de natuur. Zijn jongste bundel De hazenklager (De Bezige Bij, 2020), waarin het antropocentrisme op de schop gaat, is zijn vurige pleidooi voor het aanvaarden van andersheid, vreemdheid en ambiguïteit. (foto: Stephan Vanfleteren)

Louis De Jaeger

De missie van Louis De Jaeger is om zoveel mogelijk hectare duurzaam te maken en zoveel mogelijk mensen gelukkig. Dit doet hij met zijn tuin-, landbouw- en landschapsarchitectenbureau Commensalist, met het Food Forest Institute, met tal van campagnes zoals ByeByeGrass, door het maken van documentaires en in zijn pen te kruipen. Hij wil anderen inspireren om mee te streven naar een wereld waar we samenwerken met de natuur in plaats van ertegen te vechten.

Leonida Odongo

Leonida Odongo is een Keniaanse sociale rechtvaardigheidsactiviste. Ze heeft een bachelordiploma in politieke wetenschappen en sociologie van de Universiteit van Nairobi en volgt momenteel een master in internationaal conflictbeheer. Leonida richt zich op Food Justice en klimaatrechtvaardigheid, het opbouwen van technisch en politiek bewustzijn bij kleine boeren, plattelandsvrouwennetwerken en gemeenschappen die nadelig worden beïnvloed door klimaatverandering.

Ine Renson

Ine Renson is journaliste bij de krant De Standaard. Ze werkt er aan features, interviews en onderzoeksprojecten rond brede maatschappelijke thema’s. De voorbije jaren focuste ze vooral op klimaat en transitie. Ze was de bezieler van het luchtkwaliteitsonderzoek CurieuzeNeuzen Vlaanderen en onderzocht als correspondent de Vlaamse betonwoede. Eerder werkte ze bij de krant De Tijd. Haar werk werd meermaals bekroond met onderscheidingen voor (onderzoeks)journalistiek.

Stijn Neuteleers

Stijn Neuteleers is als filosoof verbonden aan de vakgroep Milieuwetenschappen van de Open Universiteit Nederland. Zijn onderzoek situeert zich op het grensvlak van de sociologie, economie en filosofie en gaat in op thema’s zoals de wisselwerking tussen motivaties en instituties, grenzen aan marktinstrumenten, plichten, natuurwaarden en rechtvaardigheid.

Marjolein Visser

Marjolein Visser studeerde in 1991 af als landbouwingenieur aan de UGent en doctoreerde op het herstellen van landbouwgrond in droge streken. Ze werkte ook op natuurbeheer door boeren in Ierland. Vandaag is ze hoogleraar in landbouwsystemen en agro-ecologie aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).

Tim Vekemans

Tim Vekemans is Herentalsenaar, architect en vennoot bij RE-ST. Hij doceert ook aan UHasselt. Met zijn credo “Waar een wil is, kan een weg weg” ondersteunt hij gemeenten in het ontharden of zelfs wegnemen van wegen. Daarnaast is hij een actief en kritisch denker over de verdichtingsvraagstukken waar we als samenleving middenin staan.

Liesl Vanautgaerden

Liesl Vanautgaerden is directiehoofd Gebiedsontwikkeling van het Vlaamse Departement Omgeving en projectcoördinatrice van Vlaanderen Breekt Uit. Ze biedt ons inzichten in de visie van de Vlaamse Overheid op de verdere ontwikkeling van onze openbare ruimte.

Ignace Schops

Geannuleerd – Ignace Schops is milieuactivist. Hij is directeur van de NGO Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en voorzitter van federatie EUROPARC.
Hij ontving in 2008 de Goldman Environmental Prize, beter bekend als de Groene Nobelprijs.
Ignace Schops en zijn team ontwierpen het (Re) connection Model. Dit model verbindt de samenleving met natuurlijk erfgoed en wordt in verschillende landen ter wereld gebruikt.

Glenn Deliège

Geannuleerd – Glenn Deliège behaalde een doctoraat in de wijsbegeerte aan de KU Leuven en specialiseerde zich in de milieufilosofie. Hij is verbonden aan de Vakgroep Architectonisch Ontwerp van de Hogeschool Gent – KASK, waar hij o.a. landschapsfilosofie doceert. I.s.m. Sylvie Van Damme werkte hij het PWO-focusproject Dierschap: naar een gedeelde ruimte voor mens en dier uit.

Lara Klaassen  

Geannuleerd – Lara Klaassen is projectadviseur Natuur & Landschap aan het Elisabeth Strouven Fonds in Maastricht.

Bestel tickets

Contacteer ons

12 + 13 =