BOOKS & DEBATES

DOCUMENTARIES

10.11.19►KAAITHEATER

GENERATION HOPE

PROGRAMMA

THEATERZAAL

In de Theaterzaal is simultaanvertaling NL/FR/EN voorzien.

10:30 DEUREN OPEN
11:00 PERFORMANCE Anoek Nuyens & Rebekka De Wit

Lecture perfomance van de Nederlandse theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka De Wit. Na hun ijzersterke ‘Monoloog voor een consument’ vorig jaar staan ze er nu met hun perfomance #2 over ‘De burgerbeweging, de overheid & toekomstige generaties’.

Duur: 60′
Taal: NL met simultaanvertaling FR/EN

12:00 Kunnen we het tij keren?

Dit is misschien wel de meest evidente vraag in het kader van de klimaatcrisis. Het tij keren is ook de titel van het meest recente essay van de Nederlandse schrijfster Joke Hermsen. Daarin reikt ze, aan de hand van het leven en werk van Rosa Luxemburg en Hannah Arendt, hoop aan de huidige klimaatgeneratie. Haar brengen we in gesprek met Toon Lambrecht, woordvoerder van Youth for Climate België. Arno Kempynck, klimaatactivist bij Act For Climate Justice, een beweging die gelooft in de kracht van burgerlijke ongehoorzaamheid vult dit panel aan met zijn visie op een andere democratie. Het panel is rond met een klimaatactivist van het eerste uur, Hugo Van Dienderen, nu actief bij Grootouders voor het Klimaat.

Duur: 90′
Taal: NL met simultaanvertaling FR/EN

13:30 Waarom zouden we nog studeren?

Die vraag stellen heel wat bezorgde klimaatjongeren, als politici toch geen rekening houden met de wetenschap die op school gedoceerd wordt. Een vraag die aansluit, bij het een decennium eerder in vraag stellen van het economisch onderwijs, toen deze niet in staat bleek de financiële crisis te voorspellen, laat staan op te lossen. De Britse Maeve Cohen richtte toen als studente de Post-Crash Economics Society op, ondertussen is ze directeur bij Rethinking Economics. Ze gaat in gesprek met Christian Felber, de Oostenrijkse denker die de beweging The Economy for he Common Good opstartte. Maar hoe kijkt Generatie Hoop naar deze vraag? Als VN-Jongerenvertegenwoordigster duurzame ontwikkeling is Flore De Pauw duidelijk op haar plaats in dit debat. Ook Corentin Bisot toont met het manifest ‘étudiant pour un réveil écologique’, dat Generatie Hoop klaar is voor een ander onderwijs. Reeds 30.000 studenten ondertekenden het manifest, waar hoop wordt vertaald naar concrete actie.  

Duur: 90′
Taal: EN met simultaanvertaling FR/NL

15:00 Hoe verscheurde landen verenigen?

De gele hesjes tonen dat oplossingen voor de ecologische crisis enkel slagen als alle groepen er zich kunnen achter scharen. Een hele opgave in gefragmenteerde landen met kloven tussen stad en platteland, generaties, groepen met verschillende inkomens en achtergronden. Een thema waarmee Elvis Peeters vertrouwd is: in zijn laatste roman De ommelanden brengt hij op beklemmende wijze de realiteit van onze samenleving in beeld. Ook hier past de dialoog met de klimaatgeneratie, ditmaal Stijn Warmenhoven die de eerste klimaatstaking in Nederland organiseerde. Ook Jonathan Piron, raadgever toekomstverkenning bij Etopia, geeft zijn visie. En hoe kijkt Mariyam Safi, oprichtster van Students for Climate en als tiener naar hier gevlucht vanuit Afghanistan hiernaar? Désiré Yameogo Sountonguenoma vertelt dan weer hoe jongeren in Burkina Faso zich verenigen voor betere levensomstandigheden en meer democratische vrijheden.  

Duur: 90′
Taal: NL met simultaanvertaling FR/EN

16:30 Intermezzo: Anissa Boujdaini (spoken word)

Duur: 15′

16:45 Global warming and the male meltdown
Het samenspel van vrouwenhaat, rechts-populisme en klimaatontkenning

Vrouwelijke klimaatactivisten worden geconfronteerd met harde kritiek. Dit is geen toeval, omdat ze kritiek hebben op het wereldwijde techno-kapitalistisch systeem van voornamelijk patriarchale instellingen en waarden. Bewust van het feit dat hun manier van leven wordt bedreigd, maken deze rechts-populistische bewegingen plaats voor een sterke antifeministische vooringenomenheid en een sterke scepsis over het klimaat. In dit debat zullen Sherilyn MacGregor (Universiteit van Manchester), Benedikte Zitouni (Université Saint-Louis), Leen Schelfhout (Extinction Rebellion) en Youna Marette (Manifeste de la Génération Climat) de verwevenheid van een ‘zorgzame, inclusieve democratie’ en ecofeminisme bespreken. Moderator : Bieke Purnelle (VUBCrosstalks-sessie). 

Duur: 90′
Taal: EN met simultaanvertaling FR/NL

18:00 EINDE

FORUM

12:00 Klimaatbeleid zal sociaal zijn of niet zijn (NL)

“Een klimaatbeleid zorgt voor sociale achteruitgang.” Een stelling die vaak in het publieke en politieke debat naar voorkomt. Echter toont de realiteit het omgekeerde, een doordacht klimaatbeleid is sociaal. Daarover gaat de nieuwe publicatie van Denktank Minerva, waarin verschillende auteurs schrijven over een rechtvaardige transitie. Aan de hand van inspirerende voorbeelden leer je hoe een daadkrachtig klimaatbeleid kan bijdragen aan een duurzame toekomst op een leefbare planeet. Tijdens deze sessie gaan Sacha Dierckx (Denktank Minerva), Lien Vandamme (11.11.11), Yelter Bollen (Arbeid en Milieu) en Josefine Vanhille (Universiteit Antwerpen) in gesprek over een rechtvaardige transitie. Gesprek wordt gemodereerd door Vanya Verschoore.

15:00 Boekvoorstelling: Municipalisme & Commons (NL)

Tijdens deze boekvoorstelling gaan Walter Lotens, Thomas de Groot & Sophie Bloemen met Jan Mertens in gesprek over municipalisme en commons. Centraal tijdens deze lezing staan hun nieuwe publicaties. Walter Lotens vertelt meer over zijn boek Rebelse plekken’, waarvoor hij op zoek ging naar nieuwe initiatieven die haaks staan op het dominante neoliberale denken. Hij zocht deze rebelse plekken op en zette zijn bevindingen om in deze publicatie waar commons en munipalisme centraal staan. Thomas de Groot & Sophie Bloemen vertellen meer over hun publicatie ‘Our Commons: Political Ideas for a New Europe‘, waarin ze kennis over de commons bundelen. Met bijdragen van o.a. Kate Raworth, David Bollier en George Monbiot tonen ze dat commons de tool kunnen zijn voor een ander Europa. 

16:30 Ontmoet klimaatjongeren uit heel Europa (ENG)

Wil jij graag in kleine groep in gesprek gaan met klimaatjongeren uit verschillende landen? Samen op zoek gaan naar wat jullie gemeen hebben en wat jullie van elkaar kunnen leren? Tijdens deze sessie ga je in gesprek met de Duitse Christian Schwarzer van het Global Youth Biodiversity Network, Corentin Bisot van mouvement pour un réveil écologique, VN jongerenvertegenwoordiger Flore De Pauw, Yves Makwambala van de Congolese jongerenbeweging ‘Lucha’, Yameogo Désiré uit Burkina-Faso, Toon Lambrecht van Youth for Climate Belgium en Stijn Warmenhoven van Youth for Climate Nederland.

Het aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt. Reserveer hier jouw plaats: ROUND TABLE

LIVING

12:00 Actieve Hoop (NL)

Velen van ons voelen zich diep geraakt door de ernstige schade die de natuur en het Leven op Aarde wordt toegebracht. Om deze  noodsituatie het hoofd te bieden hebben we hoop nodig, maar ook moed, kracht, creativiteit en volharding. Deze workshop motiveert en inspireert om vanuit verbondenheid met het web van het Leven, onze beslissende verantwoordelijkheid op te nemen. Ze bekrachtigt en ondersteunt ons om ondanks sterke tegenwind toch door te zetten. De workshop is gebaseerd op Joanna Macy’s (USA) bestseller ‘Actieve Hoop’ en ‘Werk dat Weer Verbindt’, een sterke en ervaringsgerichte methodiek. Ze brengt ons op een onontkoombare manier bij onze liefde voor het leven, ons verlangen om zorg te dragen voor onze Aarde en de kracht en moed om hiernaar te handelen. Elke dag opnieuw, elke dag een beetje meer…
Met: Inge Vermeire, Marleen Vaeremans en Greet Heylen.

Het aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt. Reserveer hier jouw plaats: ACTIEVE HOOP.

13:30 Interactive session: Eco-feminism (ENG)

Tijdens deze interactieve sessie ga je in een kleine groep in gesprek met de Canadese sociale milieuwetenschapper Sherilyn MacGregor. Verbonden aan het Sustainable Consumption Institute van de Universiteit van Manchester UK, onderzoekt ze hoe sociale ongelijkheden en verschillen de perceptie en ervaringen van mensen beïnvloeden, evenals hun reacties op de ecologische en klimaatcrises. Ze staat vooral bekend om haar werk dat sociaal-ecologische vragen onderzoekt vanuit een kritisch eco-feministisch perspectief. In deze sessie ontdek je samen met Sherilyn MacGregor het belang van ecofeminisme in de strijd naar een ander model dat zowel de sociale als ecologische grenzen erkent. 

Het aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt. Reserveer hier jouw plaats: ECO-FEMINISM

15:00 Tine Hens: 'Het is allemaal de schuld van de Chinezen!' (NL)

Journaliste Tine Hens publiceert dit najaar haar nieuw boek ‘Het is allemaal de schuld van de Chinezen’. Vertrekkend van tien dooddoeners over het klimaat, klopte ze aan bij allerhande klimaatwetenschappers. Op basis hiervan reikt ze instrumenten aan om te reageren op de clichés en dooddoeners. Een zelfhulpboek bij klimaatverwarring, dat je helpt bij familiefeesten, bij de bakker of op de tram. Veertig mensen krijgen op ECOPOLIS in primeur de kans om hierover met Tine Hens in gesprek te gaan.

Het aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt. Reserveer hier jouw plaats: HET IS ALLEMAAL DE SCHULD VAN DE CHINEZEN

16:30 BrusselAvenir: Inspirerende toekomstbeelden voor de stad van morgen (ENG)

BrusselAVenir verbeeldt nieuwe verhalen voor steden, samen met burgers, ondernemers, experts en creatieven. De afgelopen maanden werkten ze rond de vraag hoe een socio-ecoligsche stad in 2030 er uit zou kunnen zien. Met behulp van een tool om de diversiteit van de stedelijke context in rekening te nemen, reizen ze tijdens deze workshop naar de toekomst, om samen verhalen te  creëren waarmee we anderen kunnen overtuigen om een actieve rol op te nemen in de transitie naar sociale en klimaatbestendige steden. 

Het aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt. Reserveer hier jouw plaats: BRUSSELAVENIR

Taal: ENG

HUIS VAN DE MENS BRUSSEL | SAINTKLET

12:00 De Kracht Van Voedende Landbouw (NL)

Myiram Dumortier (Oikos) gaat in gesprek met Ruben Segers (Kollebloem, Vlaamse Ardennen), Laurence Claerhout (Vanier, Gent) en Maarten Cools (Goedinge) en Stephanie De Caluwé (Pomona) over de kracht van voedende landbouw, die gericht is op de productie van eerlijk voedsel in evenwicht met de natuur.

13:30 Bouture Fest 'A Festival for Plant lovers' (ENG)

Camille biedt een kefir-barworkshop aan. Ontdek de gisting van dit magische microbiotische drankje voor je lichaam, proef verschillende recepten en vertrek met kefirkorrels en een flesje om thuis verder te doen.

Het aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt. Reserveer hier jouw plaats: BOUTURE FEST

15:00 Bouture Fest 'A Festival for Plant lovers' (FR)

Marion biedt drie creatieve workshops waarin recycling centraal staat: tawashi (een spons weven met oude sokken), theelichtje (recyclage van blikjes) en notebook (weefmethode voor binden).

Het aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt. Reserveer hier jouw plaats: BOUTURE FEST