Sluit

Programma 2018


 • 11:00

  Openingsdebat: pakt de klimaattop van Polen de uitdagingen aan?

  Twee weken na ECOPOLIS vindt de klimaattop COP24 plaats in Polen, het land dat nog grotendeels draait op steenkool(mijnen). Wat kunnen we van deze COP verwachten? Wat betekent ‘Just Transition’ voor arbeiders in vervuilende industrieën? Kunnen we ze groene jobs aanbieden? Met o.a. klimaatexpert en IPCC-lid Jean-Pascal Van Ypersele en Catalina Caro (CENSAT, Friends of the Earth Colombia). Moderator: Tine Hens.

 • 12:00

  Estafettegesprek: burgers in actie, van mei ’68 tot nu

  Met welke acties kunnen burgers bijdragen tot het versnellen van de transitie? Met zo hard mogelijk lobbyen bij o.m. de Europese instellingen, en/of protestacties organiseren en bruinkoolcentrales blokkeren? Hoe verschilt hedendaagse actie van deze enkele decennia terug? Met o.a. Alberto Alemanno, professor aan de Universiteit Parijs en auteur van The Good Lobby, Yasmien Naciri een jonge onderneemster en auteur van Wij nemen het heft in handen en Samuel Cogolati onderzoeker aan KULeuven en activist in het domein van de commons.

 • 13:30

  De samenhang tussen identiteitsdebat, ongelijkheid en ecologische kwestie

  Vanuit perspectief van sociale ecologie, is de ecologische crisis, die het gevolg is van de idee dat de mens de natuur moet overheersen, verbonden met de overheersing van de ene mens over de andere.

  Debat met o.a. Rachida Lamrabet, auteur van Zwijg allochtoon, Leo Lucassen, migratie-expert en hoogleraar aan de Universiteit Leiden en Aziza El Miamouni van Wijkacademie Molenbeek.

 • 15:00

  Just Transition. The proof is in the eating.

  ‘To change everything it takes everyone’, een rechtvaardige transitie gaat zowel over waardige jobs, klimaatbeleid als een rechtvaardige samenleving. Een boeiend dialoog tussen vakbond, industrie en onderzoekswereld. Met de econome Kate Raworth, auteur The Doughnut Economy. Secretaris-generaal van het Internationaal Vakverbond, Sharan Burrow en Thomas Leysen, voorzitter van Umicore & KBC.

 • 16:00

  Grand Tour 2020

  Pieter Van Bogaert stelt zijn boek ‘Grand Tour 2020‘ voor, het boek is een verslag van een reis langs tien Europese steden waar hij in gesprek ging met tien kunstenaars over hun ecologisch engagement (als kunstenaar en als burger). Het boek is het slotdocument van tien jaar Imagine 2020, een Europees samenwerkingsverband rond kunst en ecologie dat het Kaaitheater in 2008 oprichtte.

 • 16:30

  De ongemakkelijke consument: op dieet in de snoepwinkel

  Je zal het maar proberen, milieubewust leven, terwijl de maatschappij je voortdurend verleidt tot goedkope citytrips of goedkope kledij. Terwijl elk van ons aanmoddert is de verleiding systemisch. Transitie gaat slechts lukken als we het structureel aanpakken en de politiek haar nek durft uitsteken (rol overheid, ‘moraliserende technologie’). Theatermakers Anoek Nuyens & Rebekka de Wit brengen hun Monoloog voor een consument.

  Gevolgd door een panel met o.a. Laurien Spruyt, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu, en Jeroen Theunissen, auteur van ‘Jouw huid’.

Ook dit jaar is De Groene Waterman aanwezig op Ecopolis met een uitgebreid aanbod aan sociaal-ecologische boeken.

Ben jij op zoek naar grensverleggende boeken?

 • 12:00

  Burgers in actie

  Burgers bouwen zelf aan een duurzaam systeem, enkele Brusselse zelforganisaties vertellen je hoe ze dit doen. Dar-el-Ward, produceert biologische couscous in verschillende dorpen in Marokko en Inaya is een vereniging die met bijen werkt in Sint-Gillis.

 • 14:00

  Just Transition in Actie

  Bert De Wel van het Internationaal Vakverbond (International Trade Union Confederation),  vertelt je meer over concrete initiatieven uit Canada, New Zealand, Zuid Afrika, Indonesië, … .

 • 15:00

  Op grond van samenwerking

  Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. En al even lang zijn er schuchtere pogingen om dat proces te stoppen of om te keren – denk aan pacht, sociale woningbouw, natuurherstel of stadsvernieuwing. De praktijkvoorbeelden in dit boek tonen hoe mensen gezamenlijk optreden als de publieke overheid én de markt tekort schieten in het duurzaam beheer van grond. Tegelijk botsen ze op het ‘absolute’ recht op eigendom dat in de Belgische wet staat, en dat gedeeld eigenaarschap of gebruiksrecht in de weg staat. Bij dergelijk collectief bezit of gebruik beland je bij de commons. Op grond van samenwerking is een initiatief van het INDIGO onderzoeksproject. Pieter Van den Broeck, docent ruimtelijke planning KU Leuven en een van de schrijvers van het boek, vertelt je meer over hoe deze commons vandaag concreet vorm krijgen.

 • 16:00

  Samantha Slade: Niet-hiërarchisch organiseren

  Een organisatiestructuur waarbij iedereen gelijk is, weg van een top-down structuur, daarnaar doet Samantha Slade al meer dan 20 jaar toegepast etnografisch onderzoek. Samantha vertelt je hoe een niet-hiërarchische organisatie in de praktijk werkt. Dit doet ze aan de hand van observaties vanuit haar eigen organisatie, waar horizontaal organiseren op de eerste plaats staat.